Handboken är till för medarbetare inom blodverksamheterna. Blodgivare hänvisas till: