wdt_ID Sjukdom, tillstånd, åtgärd och risk Betydelse för blodgivning
1 Abort Spontan eller läkemedelsinducerad - får godkännas efter lika lång tid som graviditeten har pågått, dock minst 3 månader. För givarens skull.
Prov för erytrocytantikroppsscreening ska tas.

Instrumentell (Exeres) - får godkännas 6 månader efter utförandet. Prov för erytrocytantikroppsscreening ska tas.
2 Abscess (Varböld) Får godkännas 2 veckor efter tillfrisknande.
Fråga om läkemedelsbehandling, vid behov se läkemedelslista.
3 Addisons sjukdom Sjukdom i binjurebarken. Godkänns inte. Permanent avstängning.
4 Akne Får godkännas om ej svår akne med sekundär infektion.
Fråga om läkemedelsbehandling, även licenspreparat, vid behov se läkemedelslista.
5 Akupunktur Får godkännas om utförd av personal inom nordisk hälso- och sjukvård, annars 6 månader efter behandling. För mottagarens skull.
6 P-ALAT, tidigare känd förhöjning Får godkännas.
7 Alfa-1-antitrypsinbrist Får godkännas om normal lungfunktion. För givarens skull. Ärftlig sjukdom som kan påverka lungorna.
8 Alkoholberoende Godkänns inte om berusad, bakrusig eller har abstinens.
Godkänns inte vid skador på lever, bukspottkörtel eller andra organ. Fråga om läkemedelsbehandling, vid behov se läkemedelslista.
9 Allergi Får godkännas om för tillfället symtomfri eller med svaga symtom med eller utan behandling. För givarens skull.

Anafylaxi – plasma får ej ges till patient 6 månader efter anafylaxi. Vid anafylaxi orsakad av nötallergi – plasma får ej ges till patient permanent. För mottagarens skull.
10 Allergivaccination (hyposensibilisering, ASIT – allergenspecifik immunterapi) Får godkännas dagen efter injektion om besvärsfri. För givarens skull. Tablettbehandling – se läkemedelslista.